Túi đựng rác 

Dùng để gói rác và phế thải.

Câu chuyện thành công
Túi đựng rác

Túi đựng rác

Đáp ứng nhu cầu môi trường, nhiều nhà sản xuất túi rác hiện nay đã chuyển sang sử dụng hạt nhựa tái chế trong sản xuất. Từ túi đựng rác gia đình nhỏ đến túi công nghiệp lớn, túi đựng rác phù hợp với nhiều nhu cầu như chứa rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, phân bón...

Để đáp ứng sự đa dạng này, ngành công nghiệp màng thổi cung cấp nhiều loại máy móc chuyên dụng. Ví dụ, máy thổi màng đa lớp có thể tạo ra túi nhiều màu sắc, bền chắc, trong khi máy thổi màng đơn phù hợp với túi mỏng dùng một lần. Ngành công nghiệp màng thổi đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp bền vững và đa dạng cho nhu cầu túi đựng rác.


Giải pháp máy móc sản xuất túi đựng rác 

 
Standard Blown Film Machine

Máy thổi màng nhựa đơn lớp

 
3-layer Blown Film Machine

Máy thổi màng nhựa ABA ba lớp 

 
Twin Head Blown Film Machine

Máy thổi đơn lớp, hai đầu cho HDPE, LDPE

 
 
 
 

Bản tin

Xác minh

Vui lòng chọn các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

So sánh

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

So sánh

你的比較總計 0 件產品