Tin tức

Báo chí truyền thông
Oct.03.2017
Báo chí truyền thông

Nhà tái chế màng nhựa PE từ Nhật Bản lựa chọn POLYSTAR lần nữa

Japanese PE film recycler enhances his capacity with POLYSTAR recycling machine.

Bản tin

Xác minh

Vui lòng chọn các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

So sánh

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

So sánh

你的比較總計 0 件產品