Máy tái chế nhựa

Máy tái chế nhựa

Tái chế trực tiếp, một bước mảnh màng PE/PP: Dễ vận hành, hiệu suất ổn định.

Máy tái chế nhựa hai cấp

Máy tái chế nhựa hai cấp

Máy tái chế nhựa hai cấp tích hợp cắt và nén

Máy tái chế nhựa tích hợp máy nghiền

Máy tái chế nhựa tích hợp máy nghiền

Công nghệ một bước cho dây ni lông PP, chất liệu dệt, và phế liệu màng PE/PP

Máy tái chế nhựa nạp qua phễu

Máy tái chế nhựa nạp qua phễu

Dây chuyền tái chế nhựa linh hoạt, xử lý cả cứng & mềm, cấp liệu phễu ổn định.

Máy tái chế nhựa làm mát bằng khí

Máy tái chế nhựa làm mát bằng khí

Máy tái chế màng PE tiết kiệm diện tích, làm mát bằng gió, dành cho nhà sản xuất túi & màng nhựa.

Máy Vắt Sấy Khô Nhựa (Dành cho màng nhựa sau khi giặt sạch)

Máy Vắt Sấy Khô Nhựa (Dành cho màng nhựa sau khi giặt sạch)

Màng nhựa ẩm, Vụn nhựa, Bao jumbo & túi dệt

Bản tin

Xác minh

Vui lòng chọn các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

So sánh

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

So sánh

你的比較總計 0 件產品