Mar.23.2022
Video

Máy thổi màng hai đầu cho màng PE - Tăng sản lượng của bạn

Thiết kế hai đầu cho phép các nhà sản xuất tạo ra hai màng ống riêng biệt với một máy đùn, giúp tăng hiệu quả sản xuất màng có chiều rộng nhỏ.

Bản tin

Xác minh

Vui lòng chọn các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

So sánh

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

So sánh

你的比較總計 0 件產品