We have noticed that your browser language is set to English.

Máy thổi màng nhựa ABA ba lớp

Một số sản phẩm

  • Túi khép đáyTúi khép đáy
  • Túi siêu thịTúi siêu thị

Vui lòng lựa chọn quy cách sản phẩm (Có thể chọn loại máy khác)

Cung cấp thêm cho chúng tôi một số thông tin

Q1.Nguyên liệu (Có thể chọn nhiều loại)
Q2.Chiều rộng màng nhựa
Q3.Chiều dày
Q4. Sản phẩm cuối cùng
Follow POLYSTAR on: youtubefb