Máy thổi màng nhựa ABA ba lớp 

Máy thổi màng nhựa ABA ba lớp 

Máy thổi màng ba lớp ABA. Phim mạnh hơn 30%. Tiết kiệm 50% chi phí. 100% vật liệu tái chế được sử dụng

Máy thổi màng nhựa AB hai lớp

Máy thổi màng nhựa AB hai lớp

Dây chuyền đồng đùn đa lớp sản xuất màng nhựa nhiều màu.

Máy thổi màng nhựa 3 lớp ABC

Máy thổi màng nhựa 3 lớp ABC

Dùng để sản xuất Phim Nhựa 3 Lớp
Dùng cho phim 3 lớp hoặc 3 màu.

Bản tin

Xác minh

Vui lòng chọn các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

So sánh

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

Yêu cầu

你的洽詢車總計 0 件產品

So sánh

你的比較總計 0 件產品