We have noticed that your browser language is set to English.

Trở lại
Sản xuất màng nhựa với hạt nhựa tái chế
Sản xuất màng nhựa với hạt nhựa tái chế

 1. Máy thổi màng nhựa Sufra sản xuất khăn trải bàn
  Máy thổi màng nhựa Sufra sản xuất khăn trải bàn 
  Tên máy: Máy thổi màng nhựa Sufra sản xuất khăn trải bàn HA
 2. Máy thổi màng nhựa sản xuất túi ni lông y tế 
  Máy thổi màng nhựa sản xuất túi ni lông y tế́ được thiết kế cho ngành bao bì linh hoạt
  Tên máy: Máy thổi màng nhựa sản xuất túi ni lông y tế MB
 3. Máy thổi màng nhựa sản xuất túi nhựa lót trong bao bì (túi liner)
  Máy thổi màng nhựa sản xuất túi nhựa lót trong bao bì (túi liner)
  Tên máy: Máy thổi màng nhựa sản xuất túi nhựa lót trong bao bì (túi liner) DM
 4. Máy thổi màng nhựa PE 3 lớp ABA
  Máy thổi màng nhựa PE 3 lớp ABA được thiết kế cho ngành bao bì linh hoạt
  Tên máy: Máy thổi màng nhựa PE 3 lớp CE-ABA  
 5. Máy thổi màng nhựa 2 lớp AB
  Máy thổi màng nhựa 2 lớp AB được thiết kế cho ngành bao bì linh hoạt
  Tên máy: Máy thổi màng nhựa 2 lớp CE-AB
 6. Sản xuất màng nhựa với hạt nhựa tái chế
  Sản xuất màng nhựa với hạt nhựa tái chế

 7. Máy thổi màng co PE chất lượng cao
  Máy thổi màng co PE chất lượng cao– Thiết kế cho ngành bao bì linh hoạt
  Tên máy: Máy thổi màng co PE chất lượng cao HA
 8. Máy thổi màng nhựa sản xuất túi tự phân hủy sinh học
  Máy thổi màng nhựa sản xuất túi tự phân hủy sinh học 
  Tên máy: Máy thổi màng nhựa sản xuất túi tự phân hủy sinh học HA
 9. Máy thổi màng nhựa 2 đầu POLYSTAR
  Năng suất cao . Phù hợp cho khổ màng nhỏ 
  Tên máy:  Máy thổi màng nhựa 2 đầu DM
Về đầu trang Trở lại
Follow POLYSTAR on: youtubefb