We have noticed that your browser language is set to English.

Theo loại máy
  • Simply Efficient
  • T-shirt. Garbage bags
  • World Class Components
Dành cho bề rộng màng 150~600mm
Đường kính trục 40mm, 45mm và 55mm
Dành cho bề rộng màng 1500~2200mm
Đường kính trục 80mm hoặc 100mm
Tốc độ cao phù hợp cho sản xuất túi có quai
Dành cho bề rộng màng 100~800mm
Đường kính trục 45mm, 55mm hoặc 75mm
Phù hợp cho sản xuất màng nhựa hai màu
Đường kính trục 45mm, 55mm hoặc 65mm
Phù hợp cho sử dụng hàm lượng lớn hợp chất canxi
calcium carbonate CaCO3
Tìm
TopVề đầu trang Trở lại
Follow POLYSTAR on: youtubefb