Máy tái chế nhựa
  • Air Cooled Recycling Machine
  • Repro-One
  • Repro-Flex
Dây chuyền hiệu quả cao cho màng nhựa bao bì
Hai cấp, đơn trục
Máy tái chế nhựa làm mát bằng khí
Nạp liệu qua phễu, đơn trục
Tìm
TopVề đầu trang Trở lại
Follow POLYSTAR on: youtubefb