Tiếng Việt
HA
Máy thổi màng PE đơn lớp
Chiều rộng màng lên đến 2500mm
Đọc thêm
MB
Máy thổi màng PE đơn lớp
Chiều rộng màng lên đến 800mm
Đọc thêm
DM
Gấp đôi hiệu quả khi sản xuất màng PE đơn lớp
Chiều rộng màng lên đến 800mm
Đọc thêm
CE-ABA
Công nghệ tiết kiệm chi phí khi sản xuất màng PE 3 lớp
Đọc thêm
CE-ABC
Máy thổi màng nhựa 3 lớp
Đọc thêm