Tiếng Việt
Repro-Flex
Công nghệ tích hợp máy cắt - nén
Đọc thêm
Repro-Flex Plus
Dùng cho phế liệu nhựa có mực in lớn trên bề mặt
Đọc thêm
Repro-One
Công nghệ một bước cho dây ni lông PP, chất liệu dệt
Đọc thêm
Repro-Air
cho nhà sản xuất màng nhựa PE và bào bì nội bộ
Đọc thêm
Repro-Direct
Mảnh nhựa cứng
(chai, ống, phế liệu điện tủ)
Đọc thêm
Repro-Dry
Dùng cho màng nhựa đã làm sạch, mảnh nhựa ẩm và túi dệt
Đọc thêm